tiistai 8. marraskuuta 2016

OneNote tiedollisesti kehittyvänä oppikirjana ja oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen


OneNote "oppikirjana", jonka sisältöön oppilas pääsee vaikuttamaan opettajan ohjaamana

Syksyllä Kajaanissa perusopetuksen kaikille 2.-6. -luokkalaisille on tehty TVT-mentoreiden avustuksella luokan omat OneNote- muistikirjat. Mentori -Olli teki muistikirjat myös meidän luokalle ja opetti meitä niiden käyttöön.Syksyn aikana olemme käyttäneet OneNote –muistikirjaa ja hyödyntäneet sitä entistä enemmän oppimisessa. Luokassamme on käytössä varsinaisia oppikirjoja vain matematiikassa ja äidinkielessä. Vihkoihin emme enää juuri ollenkaan kerää tehtäviä tai opiskeltavaa materiaalia, vaan kokoamme ne muistikirjaan, jonne jokaiselle oppilaalle voi koota kullekin sopivaa materiaalia. Myös taito- ja taideaineiden tuotokset dokumentoidaan OneNoteen. Oppilaat osaavat jo hienosti käyttää tutuksi tullutta ohjelmaa; hakea, tallentaa, muokata jne.Kainuun luontoa ja historiaa opiskeltiin kokonaisuutena. Kuvasimme luontoa, tunnistimme kasveja, etsimme kuvia Oulunjärvestä, vaaroista, tutuimmista nähtävyyksistä jne. Kävimme mm. Kainuun museossa katselemassa näyttelyä merkkihenkilöistä. Koulussa etsimme etsimme näistä kuvat ja lisätietoa. Retkeilimme kaupungilla ja etsimme patsaat oikeassa koossa ja paikassa. Kaikki nämä opiskelemamme asiat löytyvät nyt OneNote- muistikirjasta. Oppilaat ovat kuin oman kirjan tekijöitä. Jokainen kirjan osa ja kirjan kohta on tullut oppilaalle toiminnan ja kokemuksellisen oppimisen avulla tutuksi. Opittavista asioista rakentuu oppilaille konkreettinen kokonaisuus, toisin kuin perinteisestä työkirjasta, johon oppilas vain täyttää ulkoa oppimiaan asioita.
Oppimiskokonaisuuden työstäminen


Vietimme urheilupäivää syyskuisena torstaina Kajaanin Vimpelin stadionilla. Teemana oli yleisurheilulajeihin tutustuminen ja jokaisen oppilaan aktiivinen osallistuminen toimintaan. Oppilaan rajoitteet eivät saaneet olla esteenä osallistumiselle missään toiminnassa.


Alkuvalmisteluina teimme oppilaiden kanssa iPadeilla rasteille tarvittavat kyltit. Isommat oppilaat kuvasivat lajeihin liittyvät kuvat ja pienemmät harjoittelivat lukumääriä ja numeroita tekemällä numerokyltit tapahtumaan. Numerokyltit tehtiin wordilla ja numeron päälle harjoiteltiin piirrä- toiminnolla numeron kirjoittamista. Lukumäärää havainnollistettiin kuvilla.

Ennen varsinaista urheilupäivää oppilaat pitivät tiedotustilaisuuden muille osallistujaluokille FaceTimen avulla. Valitettavasti tekniikka ei aina toimi moitteettomasti ja tällä kertaa ääni hävisi. Onneksi kuvien avulla oppilaiden pitämä tiedotustilaisuus vei tarvittavan viestin perille. Oppilaista oli mukavaa olla yhteydessä toisiin kouluihin reaaliajassa. (Face Timen käyttö iPadilla)


Urheilupäivästä oppilaat kuvasivat eri rastien toimintaa. Kuvista tehtiin video Puppet Edun avulla lisäten siihen tekstiä ja ääntä. Loppuviimeistely tehtiin vielä iMovie-sovelluksella. Tehtävässä oppilaat kertasivat urheilupäivän tapahtumat ja siten jäsentivät ajatteluaan. Äänen lisäyksessä opeteltiin tekemisen käsitteitä ja lisäksi tehtävä tuki puhetaidon kehittämistä. Videot liitettiin Sway-esitykseen ja tarkoituksena on vielä Formin avulla lisätä kysymyksiä aiheisiin liittyen. Kysymyksiä tekevät kolmas-luokkalaiset. Swayhin upotettu kooste urheilupäivästä jaetaan muille osallistujaluokille.