tiistai 18. huhtikuuta 2017

OneNotesta on tullut keskeinen ja toimiva oppimisen väline

OneNote oppimisympäristönä

Kevään koittaessa on harjoiteltu paljon asioita, opiskeltu, tallennettu kuvia ja videoita. Kaikki ne löytyvät myös oppilaiden muistikirjoista. Niihin voidaan palata uudestaan, muokata ja lisätä asioita sitä mukaa, kun uutta opitaan. OneNote toimii siis hyvin tuotosten tallennuspaikkana myöhempää käsittelyä varten.

Tehtyjen käsitöiden eri työvaiheet on kuvattu OneNoten kansioihin, joissa sitten koko työn valmistusprosessi on nähtävissä. Samoin fysiikan ja kemian tutkimuskokeet on kuvattu eri vaiheissa. Opittuja asioita on kerrattu vielä muistikirjaan koottuja tehtäviä tehdessä.
Oppimateriaalia ei juurikaan ole sopivaa valmiina, vaan lähes kaikki oppimiskokonaisuudet on koottava erikseen. Muistikirjaan on kätevä koota kaikki materiaalit. Myös videot voi suoraan lisätä sinne näppärästi, ja ne ovat sieltä helposti löydettävissä. Kertauksen ja toistojen kautta laitteiden käytön hallinta on varmentunut sekä lapsilla että aikuisilla.


Pääsiäissuunnistusta ja tehtäviä iPadien avulla.
Kapillaari-ilmiön tutkimista ja tulosten tallentamista OneNoteen.


Päivän saalis!

Retkiltä on kätevää ottaa kuvia, joista voi koulussa myöhemmin kirjoittaa tai äänittää pieniä tarinoita.


Veescope Live ja Green Screen

Harjoittelimme viikonpäivien nimiä viikonpäivälaulun avulla.
Laulun sanoihin oli OneNoten kansiossa kuvasarja, josta piti osata nimetä viikonpäivää vastaava kuva.


TIISTAINA TOI TALITINTTI TEETÄ TEIDÄN NAAPURIIN 🎵
Oppilaat harjoittelivat laulua musiikin tunnilla ja tallensivat sen iPadille OneNoteen harjoittelun jälkeen. Jokainen oppilas sai oman viikonpäivän, johon valittiin sopivat roolivaatteet ja harjoiteltiin pieni esitys. Kukin lapsi toimi oman taitotasonsa mukaan. Harjoittelun jälkeen oppilaat valitsivat itselleen omaan esitykseen sopivan taustakuvan. Taustakuva siirrettiin Veescope Live-sovelluksen avulla oman esityksen taustaksi. Videot kuvattiin samalla sovelluksella vihreän lakanan toimiessa Green Screeninä.  Videot vielä muokattiin iMovien avulla ja oppilaiden musiikin tunnilla harjoittelema laulu lisättiin ääneksi. Hyvät ohjeistukset ja tuki videon tekemiseen saatiin jälleen kerran Olli- mentorilta. Kiitokset myös Johanna-opelle laulun harjoittelusta ja äänityksestä.

Lopuksi vielä tallensimme videon sekä luokan omaan videopalveluun Officen 365:ssa että linkkinä OneNoten kansioon.

Viikonpäivien oppimisen lisäksi opimme tekemään yhdessä yhteistä projektia, jossa jokaisella lapsella oli tärkeä oma tehtävänsä.


sunnuntai 12. helmikuuta 2017

IPad taipuu moneksi - teknologia edistää oppimista ja sujuvoittaa koulutyötä


IPad osana oppilaan koulupäivän arkea

Isompien luokassa olemme vähitellen opetelleet Padin käyttämistä kodin ja koulun yhteydenpidossa. Läksyä on jonkin verran tullut OneNotessa tehtäväksi ja vanhemmat ovat voineet seurata sieltä, mitä oppilaat ovat koulussa opiskelleet. Vanhemmat ovat päässeet myös osallistumaan koulutehtävien tekemiseen yhdessä lasten kanssa. Kotona lapset ovat saaneet kuvata vapaa-aikaansa ja näin he ovat voineet kertoa ja jakaa toisilleen heille itselleen tärkeitä asioita. Padi on kulkenut tallentamassa koulutyötä koulun ulkopuolella mm. retkillä, kotitaloustunneilla, liikuntatunneilla luistinradalla ja uimahallissa. Kotona on laitteiden avulla päästy kokemaan koulun arkea ja näkemään oppilaiden onnistumisia. On erityisen hienoa saada jakaa näitä huippuhetkiä.

Yhtenä oppimiskokonaisuutena on opiskeltu ihmisen biologiaa, kehitystä ja historiaa yli oppiainerajojen. Mentori-Olli opetti meille GreenScreenin käyttöä ja kuvasimme yhteisen videon Afrikasta oppilaiden tekemistä aihealueista.Seiskaluokkalaisten kanssa teimme valinnaisaineiden tunneilla nuoremmille oppilaille elokuvia, joissa kuvattiin oikeaa ja väärää toimintaa. Etsimällä hassut jutut videolta pienemmät oppilaat voivat kerrata koulun sääntöjä ja miettiä oikeita toimintatapoja. Elokuvat tehtiin iMoviella ja oppilaat opettelivat myös tekemään niihin omaa musiikkia GarageBand-sovelluksella.

Lapsen motoristen taitojen tukeminen ja kehittäminen:Hienomotoristen taitojen harjoittelu on yksi tärkeä osa koulutyötämme. Kirjainmuotojen piirtäminen vaatii oppilaalta eri taitoja. Silmän ja käden yhteistyön täytyy onnistua ja muistissa tulee olla kirjaimen kuva. IPadin eri sovellukset näyttäisivät tukevan motoristen taitojen kehittymistä. Molla ABC on tällä hetkellä luokassani eniten käytetty tätä tarkoitusta vastaava sovellus. Sovelluksen avulla osa oppilaista on siirtynyt mallin päältä iPadilla kirjoittamisesta omaan tuotokseen tai paperille mallin päälle kirjoittamiseen. Selkeästi myös värittäminen on tarkempaa. Joillekin oppilaille Molla ABC on vielä liian vaativa ja silloin olemme aloittaneet harjoittelun Taaperosokkelo-sovelluksella.

Lisäksi iPadin käyttäminen itsessään tukee hienomotoriikan kehittymistä. Monesti pelkkä sormella osuminen riittää ja siten oppilas oppii huomaamaan, että tietyllä motorisella toiminnolla saa aikaiseksi koulutyön kannalta merkityksellistä. Tarkkaavaisuus voi sen sijaan karata, koska useat sovellukset toistavat samaa toimintaperiaatetta ja siten lapsi voi kyllästyä käyttämään aina samaa menetelmää. 


Kielellisen ilmaisun kehittyminen ja kokonaisten ajatusten kertominen kuvaa ja sanaa yhdistäen

IPad on mahdollistanut oppilaan omien ajatusten esille tuomisen. Oppilas, jolla ei ole puhetta tai kirjoitustaitoa, pystyy esittämään ajatuksiaan kuvien tai äänityksen kautta. Oppilaat ovat olleet hämmästyttävän kiinnostuneita omista äänityksistään, ja usein kuunneltuaan äänitteen oppilas joko toistaa saman puhuen tai korjaa puhuen omasta äänityksestään kuulemansa virheen.


Teimme eläinten talvesta pienen videon, johon oli yhdistetty omia askartelutöitä, ääntä ja kirjoitusta. OneNoteen koottiin kuvia, tekstiä ja äänityksiä. IPadilla kuvattiin video, jota muokattiin iMovien avulla. Jokainen oppilas osallistui omalla tavallaan videon tekemiseen. Osa lapsista osasi nimetä eläimiä ja osa lapsista kertoi, miten eläimet viettävät talvea.


Lapsen kommunikoinnin tukemisessa uutena keinona on ollut äänitysten käyttö silloinkin, kun oppilas osaa puhua ja kirjoittaa. Oman puheen käyttäminen yhteisissä hetkissä on osalle oppilaista haastavaa. Omien tuotosten esittely on helpompaa äänityksen avulla kuin kertoen tai lukien. Äänityksen kuunteleminenkin voi olla oppilaalle suuri kynnys ja sen ylittämisen jälkeen pystytään paremmin tukemaan omaa esittämistä puheen avulla.

Ruokailun ohjeistukseen
on helppo lisätä
 äänitetyt ohjeet.
Tästä on hyvä jatkaa
kuvien numerointiin.
OneNoteen on vaivatonta tehdä kuvasarjoja, joihin lisätään teksti tai ääni. Osalle lapsista tämä toimii hyvin tiettyjen toimintojen opettamiseen, kuten esimerkiksi pukemisen harjoitteluun tai juonellisen tarinan kirjoittamisen tueksi. Olemme tehneet OneNoten yhteistyötilaan luokkamme oman ns. blogi-sivuston. Tällä tavoin oppilaat voivat turvallisesti tutustua sosiaalisen mediaan. Jokainen oppilas kerää sinne tietoa koulustamme. Ruokalasta tehtyyn  sivuun syntyi myös kuvallinen ruokailuohjeistus äänitysten kera.